StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Totalt stop for vindmøller i Ringsted Kommune


Ringsted kommune har vedtaget et totalt stop for nye vindmøller. Det er ikke kommunens opgave at planlægge for vindmøller da fremtidens møller skal op på havet lyder det på trods af, at miljøministeren og lovgivningen er klar: Det er kommunens opgave at planlægge for vindmøller.

I Ringsted kommune tog et flertal bestående af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, den 6. december sidste år den drastiske beslutning at indføre et totalt stop for nye vindmølleprojekter. Der er ikke Ringsted kommunes opgave at planlægge for vindmøller, da fremtidens møller skal stå på havet, lyder det.

Vedtagelsen står i kontrast til udmeldingerne fra Miljøminister Karen Ellemann, om at udbygningen af vindmøller på land fortsat er kommunernes opgave, samt planloven som siger det samme. Endvidere har naturklagenævnet udtalt i sagen at: ”kommunen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse”.

Borgmester udelukker muligheden for nye vindmøller
Borgmester i Ringsted Kommune Niels Ulrich Hermansen fra Venstre mener ikke at der skal stilles flere vindmøller op:

”Efter gennemgang af 3 lokalplanforslag til nye vindmøller, som alle er blevet nedstemt, anser et flertal i kommunalbestyrelsen det ikke for hensigtsmæssigt at udarbejde flere lokalplanforslag, da de øvrige områder også har lokalbefolkning tæt på, og flertallet ønsker først og fremmest at varetage naboers interesse omkring gener ved nye anlæg af vindmøller.”

I Ringsted Kommune har man indtil nu haft tre potentielle områder til vindmøller til behandling ud af i alt 13 områder, som er udpeget i kommuneplanen. De resterende 10 områder er således ikke taget i behandling og vil altså efter al sandsynlighed heller ikke blive det.

Om hvorvidt der nogensinde vil komme flere vindmøller på land i klimakommunen Ringsted svarer Niels Ulrich Hermansen (V):

”Det vil altid være den siddende kommunalbestyrelse som afgør dette. Det er dog ikke sandsynligt det vil ske i den nuværende periode.”

Beslutningen truffet sent i processen
Beslutningen om at stoppe for nye vindmølleprojekter blev truffet efter, at byrådet har vedtaget en kommuneplan, der indeholder 13 nye projekter for vindmøller. Derfor havde interesserede investorer allerede startet projekter og gennemført VVM undersøgelser. VVM undersøgelserne gav ikke anledning til bemærkninger og kommunens egen administration indstillede på den baggrund vindmølleprojekter til vedtagelse i byrådet. Vejen var således banet for nye vindmølleprojekter.

Kilde: Vindmølleindustrien, Februar 2011