StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Stop Kostervig-kæmpevindmøllerne – af hensyn til turismen!                                                  22.06.12

Turismeerhvervet er Møns vel nok vigtigste erhverv. I fremtiden bliver turismen sandsynligvis endnu vigtigere for os mønboer end i dag. Det tror og satser Vordingborg Kommune også på. Turisterne kommer til Møn pga. vores uspolerede og storslåede natur, for at få fred og ro og opleve ”Lyden af stilhed”.

Et vindkraftindustrielt anlæg på fem kæmpevindmøller a 142 m højde er i direkte modstrid med mønboernes og kommunens store fokus på turismeerhvervet. For det bliver jo nok umådeligt svært at tiltrække de ønskede turister til vores ø, hvis det syn som møder dem i Kostervig-området – selve Porten til Møn – er et kæmpemæssigt, støjende og roterende industrianlæg.

Udover de mange negative konsekvenser kæmpemøllerne vil have for naboerne, ejendomsværdierne, fugle- og dyrelivet, landskabet, bosætningen mv. frygter vi således i særdeleshed, at vores allervigtigste erhverv – turismeerhvervet – vil lide permanent skade, hvis Kostervig-kæmpevindmøllerne bliver rejst. Vi opfordrer derfor på det kraftigste de ansvarlige kommunalpolitikere til at sige Nej til dette altødelæggende projekt.


EDC Møn, Lena Hansen
HOME Møn, Jens Bregneberg
Rosengaarden Antik, Steen Jørgensen & Gert Olsen
Butik Vibækgård, Jolanta & Søren Christiansen
Restaurant Færgemandens Hus, Troels Øbo Larsen
Møns Boghandel, Marianne Eilertsen
Butik Kanne & Degn, Jan Kanne
Butik Thea, Dorthea Kasper
Pia’s Guld - Sølv - Ure, Pia Pedersen
Brix Design A/S, Christian & Joachim Brix-Hansen
Galleri Warrer, Anne-Grethe & Bent Warrer
Camping Ulvshale Strand, Vivi Højklint & Leif Bugge