StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Kostervig - Den omvendte Robin Hood                                                                                               14.10.12

Vores kommunalbestyrelse skal snart tage beslutning om de vil tillade opstillingen af 5 kæmpevindmøller ved Kostervig. Mange ord er skrevet om disse kæmpevindmøller. Lad tallene tale denne gang.

Det er svært at sætte tal på møllernes negative indflydelse på vores landskaber, tabet af fugle, fourageringsområder og flagermus, etc. Lad os nøjes med at forholde os til de tal vi kender.

Der er flere naboer ved Kostervig end ved mere typiske placeringer for kæmpevindmøller. Mere end 30 husstande er berettigede til gratis at ansøge om værditabserstatning jf. lovgivningen. Statistikken viser at kun hver anden ansøger får tilkendt erstatning på i gennemsnit kr. 100.000 eller 5% af ejendomsværdien. For Kostervig betyder dette, at 15 naboer vil få en erstatning på tilsammen kun kr. 1.500.000!

Vi ved, at de værditabserstatninger som udbetales ikke står i forhold til de reelle ejendomsværditab. Hvad vil det reelle tab af ejendomsværdi være for den samlede ejendomsmasse ved Kostervig? Ejendomsmægler Lena Praem Hansens overslag siger, at det samlede værditab løber helt op i kr. 160 mill. fordi de nærmeste ejendomme anses som usælgelige/værdiløse. Nogen påstår, dette er sat for højt. Hvis jeg meget konservativt halverer dette estimat, står vi stadigvæk med et enormt værditab, nemlig kr. 80 mill. Giver kommunalpolitikerne tilladelse til at stille kæmpevindmøllerne op ved Kostervig, fjerner de ejendomsværdier for 80 mill. kr. Det må kaldes en forarmelse af området!

Tankevækkende er det, at samfundet med den anden hånd udbetaler en statsstøtte til opstillerne af de fem kæmpevindmøller på kr. 82,5 mill.

Hvad bliver samfundets samlede omkostning ved at stille de fem kæmpevindmøller op? Ca. 80 mill. kr. i tabt ejendomsværdi og kr. 82,5 mill. i statsstøtte. Tilsammen kr. 162,5 mill.

For hvad egentlig? 10-15 MW produceret el og, takket være CO2 kvote systemet, INGEN reduktion af CO2. Værsgo’, Erling B. Nielsen: Den omvendte Robin Hood.


Tone Brix-Hansen, Engvej 6, 4780 Stege