StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


”Javel, Hr. Borgmester!”                                                                                               12.06.12

Efter borgermødet på Vestmøn den 29. maj kan man kun forestille sig, hvad der foregår i kulisserne:

Borgmesteren vil bryste sig af en ”grøn kommune” og ser kæmpemøller ved Kostervig som midlet til at nå målet. Han har signeret en ”borgmesterpagt” (i realiteten ikke mere forpligtende end han selv gør den til) samt en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om nedbringelse af kommunens CO2 - Danmarks Naturfredningsforening som selv har gjort indsigelse imod placeringen af kæmpemøller ved Kostervig!

Et par godsejere øjner muligheden for at tjene store penge på kæmpemøllerne. Turistformanden er gift med den ene og kæmpemøllerne udråbes til en stor turistattraktion! Der kæres om de gode relationer til beslutningstagerne. Til folket og politikerne introduceres projektet som en andelsbevægelse. Her skal være bred lokal forankring og værdiskabelse. Kommunen stemmer ja til mølleplanen – og vupti, så erstatter projektmagerne andelstanken med den lovpligtige 80-20 ejerandel. ”Ingen sagde, at ”det hele” skulle være et andelsprojekt”, siger de. Vupti, så er møllerne også blevet 50% højere end oprindelig tiltænkt. For det er der penge i – millioner af tilskudskroner! Og Borgmesteren får nedbragt endnu mere CO2 og hans kommune bliver endnu ”grønnere”. Så er det lige meget, at de internationale aftaler gør, at der reelt ikke spares et eneste gram CO2 og at det hele er et spil for galleriet.

Projektet finder sin form i det skjulte. Der skulle jo nødig opstå en folkelig modstand imod det før det er for sent. Projektmagerne køber en VVM rapport af en ”uafhængig vidensperson” – Mogens Leth (ja, den samme Mogens Leth som anbefaler kæmpemølleplaceringer til Ringsted kommune – placeringer som det viser sig, at han har personlige interesser i). VVM rapporten anbefaler Kostervig-projektet som harmløst. Vidvinkel og panoramafunktion er glimrende virkemidler, når kæmpemøller skal krympes til halv størrelse i visualiseringer. De 142 m høje møller indgår så harmonisk i landskabet at de næsten bliver usynlige.

Mindst mulig information til folket må også have været mantraet ved annonceringen af borgermødet, hvor der dukkede en lille notits op i Møns mindst læste avis to hverdage før mødet. Ikke et ord under ”Nyt fra kommunen”. 170 velforberedte borgere fandt alligevel vej til Håbet. Folkets stemme kan ikke kvæles. Rigtig mange indsigtsfulde spørgsmål handlede om støjreglerne, som ingen kan tage alvorligt efter en række veldokumenterede afsløringer af alvorlige mangler og nærmest korrupte forhold omkring reglernes tilblivelse. Kommunen, projektmagerne og VVM-konsulenten vælger alligevel at gemme sig bag reglerne. ”Følelser, som politikerne må se igennem når de tager deres endelige beslutning”, opsummerede en af politikerne borgernes betænkninger som.

Projektmagerne har i sidste øjeblik inden kommunalbestyrelsen skulle beslutte at sende projektet i høring ”fået fornemmelsen af, at folket gerne ville deltage i projektet”, og ”planlægger” nu en nabo- og en fondsmølle. ”Holder den plan også efter kommunalbestyrelsens eventuelle godkendelse af projektet?”, blev der spurgt, klog af skade. ”Ja, det gør den…..altså med mindre der bliver ændringer i projektet eller møllerne”, lød det fra projektmagerne. Nåh ja. Så meget for den ægte vilje til at inddrage naboerne i projektet!

Naboer indenfor den ”kritiske grænse” kan ansøge om værditabserstatning. Et symbolsk beløb i anerkendelse af, at naboejendommene taber værdi. Ansøgningsfristen udløber allerede inden høringsfristen for selve projektet, og en eventuel erstatning udmåles i god tid inden møllerne overhovedet kommer op at stå!

Bemærkelsesværdigt var det i øvrigt, at ikke en eneste socialdemokrat fandt vej til borgermødet. Borgmesterens eget parti glimrede med sit fravær.

Kære beslutningstagere - blæs støvet af jeres integritet, sæt jer ordentligt ind i problemstillingerne og tag personligt stilling til projektet!


Tone Brix-Hansen, Engvej 6, 4780 Stege