StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


I retfærdighedens navn – Stop Kostervig!                                                                                       07.03.12

Finn Skov Jensen skriver, at ”nogle relativt få modstandere” af kæmpevindmølleprojektet ved Kostervig, har organiseret en stor modstand.

Jeg kan godt forstå, at projektmagerne, som Finn igen har tilsluttet sig, ærgrer sig over, at der har rejst sig en stor, folkelig modstand i projektetansøgningens afsluttende fase. Da vindmølleplanen blev vedtaget for et år siden, var der ”kun” stille modstand i form af flere hundrede indsigelser og nogle læserbreve, som faldt for døve ører. Ved præsentationen af projektet for halvandet år siden, talte projektmagerne nemlig om både vindmøllelaug og andelsbevægelse, som de fleste forbinder med noget positivt og inkluderende og gerne bakker op om.

Hvad skete der så? Efter kommunen stemte vindmølleplanen igennem, fik initiativtagerne Finn og Erik V. Nielsen besked om, at Natorp og Nymann havde oprettet et driftsselskab, som de to fremover ville styre projektet igennem. Finn og Erik blev hver tilbudt en beskeden 2,5% andel, i en aftale som forudsatte tavshedspligt omkring projektet, og som ingen af dem ønskede at træde ind i. I et forsøg på at sikre fortsat indflydelse, ville Finn og Erik lave en aftale med Damsgård, hvor en ekstra mølle kunne stå. Natorp og Nymann kvitterede ved at købe gården for næsen af dem, og således bevare den fulde kontrol.

Finn og Erik skrev breve til kommunen og fortalte om andelstanken som forsvandt, og grådigheden som overtog. Efter Erik i november fortalte historien til medierne, blev Finn ”købt tilbage” i projektet med en 5% andel, en dobbelt så stor andel, som han oprindelig var spist af med.

Udover menneskelige og økonomiske hensyn til naboer, samt hensynet til et unikt fugleliv og unikke landskaber, har projektmagernes egen optræden skabt den folkelige modstand.

Kommer møllerne op at stå, vil de ikke bare genere min æstetiske sans. De vil i ligeså stor grad genere min retfærdighedssans.

Tone Brix-Hansen
Engvej 6
4780 Stege