StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Kæmpevindmøller ved Kostervig                                                                                                01.06.12

Som borger bosat i Koster oplever jeg en stigende bekymring- og frustration over den planlagte etablering af kæmpe vindmøller på Kostervig.

Som de afholdte borgermøder har vist, kan der rejses berettiget tvivl om hvorvidt gældende regler omkring opsætning af vindmøller er tilstrækkelige til at sikre berørte naboer.

Tilsvarende tvivl rejses også på nettet f.eks. DR P1 http://www.dr.dk/P1/P1Dokumentar/Udsendelser/2012/04/012345.htm Bl.a. anføres det at lavfrekvent støj afhængig kan sprede sig og påvirke omgivelserne mere end det, der normalt antages.

Samtidig er erfaringerne med tilkendte erstatninger er ikke specielt positive dels pga. betydelige værditab, dels pga. en erstatningssningsprocedure, der kan virke tilfældig: (http://www.tv2east.dk/artikler/vindmoelle-naboer-urimeligt-vi-ikke-faar-erstatning)

Hertil kommer, at i den proces, der kører nu, vil erstatninger alene basere sig på vurderinger og beregninger, inden møllerne er sat op. Eventuelle efterfølgende negative påvirkninger og pristab kan kun behandles ved, at den enkelte boger rejser en sag herom. For mange vil dette være en betydelig hindring.

Dette oplever jeg som en væsentlig forringelse af min og andre naboers retsstilling. (http://www.paulex.dk/nyheder.html?news_id=29)

Det virker forkert, at berørte naboer skal kæmpe for erstatninger i hundred tusind kroners klassen, mens hver enkelt vindmølle som standard får millioner i statsstøtte.

Hvis vindmøller har så få gener og ringe indvirkning, som vindmølle tilhængere anfører, burde det være enkelt og risikofrit for resten af samfundet at indføre ordninger, der på bedre vis garanterer naboernes miljø og økonomi.

Det er bare ikke det, der sker.

Og nej, det føles ikke som et ”luksusproblem”, når ens indsats med hus og hjem gennem 20 år står til devaluering på grund af værditab og miljøgener, der ikke i tilstrækkelig grad håndteres af samfundets regler.

Alle kan se de samfundsmæssige perspektiver i vedvarende energi, men et samfund må i et så væsentligt spørgsmål sikre de borgere, der bliver negativt berørt. Den opgave bliver ikke løst med de nuværende ordninger, der ikke omfatter målinger der, hvor konsekvenserne rammer, ligesom væsentlige måleparametre udelades.

Det er formentligt lovligt, men det bliver det ikke bedre af.

Det virker lidt som om, at eftersom forsøgsprojektet på Masnedø ikke lykkedes, så skal sagen på Kostervig nu” føres igennem”. Her vil der ikke blive tale om et forsøg, og det at vi er få ”kvalificerer” tilsyneladende området væsentligt, selvom argumenterne imod principielt er de samme.

Byrådet står overfor en beslutning om realisering af et formenligt lovligt projekt, hvor regler og lovgivningsgrundlag dog er genstand for kvalificeret diskussion. Derved rummer projektet en betydelig risiko for de berørte naboer og Kostervig området. En risiko, der kun i utilstrækkeligt omfang håndteres i den foreliggende lovgivning og i det foreliggende projekt. Derved risikerer man at få realiseret en god statsstøttet forretning for investorerne men med risiko for, at det sker på naboernes bekostning. Derfor bør projektet ikke realiseres på det foreliggende grundlag.

Hvem skal tvivlen komme til gode?


Mvh.

”Bekymret borger”
Per Jørgensen
Egholmvej 12
4780 Stege