StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Mens vi venter på retfærdighed...                                                                                             18.05.12

Modstanden mod kæmpevindmøllerne på Kostervig fortsætter - nu med forøget styrke - efter de nye oplysninger om sygdomsfremkaldende lavfrekvensstøj, skyggekast og kraftig fald i værdien på ejendommene i området.

Lyt til: http://www.dr.dk/P1/P1Dokumentar/Udsendelser/2012/04/012345.htm

Det er også kommet frem at Teknisk forvaltning har ”slækket” afstandskravet til møllerne fra 900 m ned til 600 m til beboelse. Når man ønsker at luske projektet igennem, bør formalia i det mindste være i orden - kommunalbestyrelsens egne tal (løfter) var 900 m.

Det, der også harmer mig, er, at mølleindustrien i Danmark, for overhovedet at kunne eksistere, årligt modtager 66 mia. kr.

Altså 66.000.000.000 kr. i statsstøtte.

De påtænkte fem møller på Kostervig ville have modtaget over 80 mio.kr. i ”understøttelse”, og det er de midler, Nymann/Natorp på alle tænkelige måder går målrettet efter.

Stof til eftertanke er også, at da projektet skulle for kommunalbestyrelsen d. 10.5. då. fik Nymann/Natorp 37 min. stillet til rådighed, mens Alliancen mod møllernes placering på Kostervig fik 7 min. Så meget for de demokratiske principper. Iøvrigt gik det meste af tiden med at gennemgå en VVM-udredning - fabrikeret af et privat firma for - og financieret af - Nymann/ Natorp. Ikke særligt betryggende, idet det som bekendt ”er den, der betaler for musikken, der bestemmer, hvad der skal spilles”. En trist dag for folkestyret.

Et Winston Churchill citat kan omskrives til denne sag: ”Aldrig har så få prøvet at tage fusen på så mange - for så meget; på så kort tid”.

Møllerne ud i havet.

Otto Juhlin, St.Lind