StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Dokumentation haves - del 2                                                                                               14.11.12

At flagermus får så stor opmærksomhed skyldes flere ting. Det er meget veldokumenteret at flagermus og ”kæmpe”vindmøller er en dødelig cocktail. Og de har, som totalfredede dyr, god juridisk beskyttelse. FN har lavet et organ: EUROBAT, udelukkende for at beskytte dem og EU har præcise regler. Danmark har yderligere indgået diverse traktater og konventioner om flagermusbeskyttelse.

Alt dette sker ikke med mindre kræene er penge værd. De er vigtige for sygdomsbekæmpelse i blandt andet landbruget. De sparer for eksempel USA for 3 billioner dollar årligt (skriv til mig og jeg sender dig gerne links med mere). Alternativet til flagermus er enorme mængder giftstoffer ud i vores miljø til sygdomsbekæmpelse. Men de er især vigtige som genpulje. For eksempel har de verdens hurtigste muskel, kan konvertere luftens fugtighed til væskeindtag, kan tåle at blive nedfrosset og så leve videre og en del andre interessante ting som kan blive vigtige at bevare til fremtidig udnyttelse. Brundtlands bæredygtighedskoncept handler jo om ikke at ødelægge mulighederne for fremtidige generationer.

Med hensyn til Kostervig så er en bestemt flagermus udpegningsgrundlag for områdets Natura2000 beskyttelse. Det vil sige at Danmark årligt modtager 1,8 milliard fra EU for at forbedre tilstanden i blandt andet dette område og sikre at denne bestemte flagermus bevares. Det siger sig selv, at EU vil sikre at de penge de giver og de forbud de har vedtaget bliver overholdt – også i Vordingborg Kommune. Og her har man altså dokumenteret et sted hvor denne flagermus gerne vil bo (flagermusoptælling som du kan få hos kommunen). Diverse domme har vist, at EU ikke giver sig med hensyn til artsbeskyttelsen af fredede arter.

En sidste grund er, at flagermusdelen er det nemmeste sted (men slet ikke det eneste) at vise politikerne, at deres administration ikke har belyst byggesagen efter EU reglerne (og danske regler). Dette er et demokratisk problem – både for modstandere og tilhængere.


Med venlig hilsen
Marie Hjort
Miljøplanlægger
Vagtbovej 5
4780 Stege