StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Dokumentation haves - del 1                                                                                               14.11.12

Kære Søren Jensen. Du beder om dokumentation for vindmøllers skadevirkning på naturen. Det er dokumenteret af forskellige modstandere i diverse indsigelser til kommunen. Var der ikke kommet solid dokumentation for skadevirkningerne havde der ikke været grund til udskydelse fra kommunens side. Der er kommet klager fra 1200 borgere og dokumentation for ulovligheder fra DN, DOF og Naturstyrelsen. Indsigelserne (dokumentationen) kan du læse på www.stopkostervig.dk. Jeg kan fortælle dig at trillebøre, til de døde, nok ikke kan gøre det. I Tyskland har de afsluttet optællingen af sidste års drab på flagermus: 200.000 individer. USA har gjort op, at der hvert år dræbes 440.000 rovfugle på grund af vindmøller. Stopkostevigsiden har en film med en ørn som bliver dræbt - den kan du se. Endvidere er der google og youtube, skriv for eksempel ”windmills versus birds”. Problemet med rovfuglene er, at de ikke er bange for møllevingerne, men tiltrækkes på grund af opvinde og let bytte af andre dræbte fugle. I Norge fik de også placeret en vindmøllepark uheldigt (Smøla) og det resulterede i drab på 9 hun-ørne indenfor de første 8 måneder af vindmøllernes drift. Placeringen er med andre ord ekstrem vigtig.

Vandrefalkeparret på Mønsbroen bliver løbende observeret af den lokale DOF – det er her du skal spørge til trusselsniveauet eller du kan læse indsigelsen mod projektet fra DOF.

Med hensyn til fredede dyr er det iøvrigt kommunen som har bevisbyrden for at projektet ikke skader de fredede arter. Imidlertid er VVM-rapporten lavet af et arkitektfirma i Jylland som har brugt forkerte og uanvendelige kilder som dokumentation. Den danske stat har nu forlangt ordentlig dokumentation og derfor er projektet strandet. Så alt i alt ligger den stærke dokumentation hos ”modstanderne” og du er velkommen til at tage kontakt for yderligere viden.

Jeg laver et nyt indlæg til dig om flagermusene.


Med venlig hilsen
Marie Hjort
Miljøplanlægger
Vagtbovej 5
4780 Stege