StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Solstrålehistorie?                                                                                               08.06.12

Forrige år var der 1000 solcelleanlæg i Danmark med elmålere som kørte baglæns. Sidste år var der 7456 anlæg tilsluttet nettomålerordningen og de producerer dét som svarer til 10 kæmpevindmøller. Helt uden at genere nogen! Der godkendes 150 nye anlæg om dagen i Danmark. Allerede næste år vil vi almindelig mennesker, med lidt hovedregning, frivilligt sætte dét som svarer til over 70 nye kæmpevindmøller på vores tage og baghaver. Det fine ved det hele er, at strømmen produceres dér hvor den bliver brugt. Folk tjener selv pengene på strømmen. Husenes værdi øges.

Solceller kunne også være muligt på Kostervigs marker. Det har man ikke undersøgt. Man kunne straks lave vådområde under og kanoture til miljø og naturturister. Mulighed for storkereder, flagermus bosteder og andet vha. EU tilskud. Solcellerne kan ikke ses langt væk fra og fugle og flagermus ligger ikke som hakkemad af død og ødelæggelse for fødderne af kæmpevindmøller. At sætte kæmpevindmøller op i Kostervig er miljøsvineri. I Klintholm Havn ville kommunen ikke have at de lokale satte en vindmølle op, fordi den kunne genere fugletrækkene. Hvad forestiller man sig at mur af vindmøller i 142 meters højde gør ved fuglene i korridoren mellem to internationalt beskyttede fuglereservater? Fuglene kan ikke leve af vand alene. De kommer ind på markerne og de skal henover mølleområdet for at komme til næste reservat. Og kommunens tanke om at lave vådområde, som kunne gøre noget godt for fuglene og turismen, bør være udelukket. Hvis man laver vådområde tiltrækker det insekter og dermed flere lig af sjældne fugle og flagermus som bliver hakket til døde - eller trykket ihjel som tilfældet er for flagermusene. Gå på Youtube og se en ørn blive slået ihjel af en møllevinge fra en kæmpevindmølle. Se flagermusene flyve udenom vingerne for så pluseligt at falde til jorden, druknet i eget blod. Det afpudser vindmølleglorien.


Med venlig hilsen
Marie Hjort
4780 Stege