StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Kostervigmøllerne i modvind                                                                                               14.11.12

Naturstyrelsen - dvs. staten - har i utvetydige vendinger underkendt kommunens arbejde, da Naturstyrelsen "ikke finder at Vordingborg Kommune kan afvise, at projektet har skadelige indvirkninger" på de omgivende naturområder.
Der må således ikke engang foretages afstemning i kommunalbestyrelsen om projektet.
Medmindre kommunen kan præstere en miljørapport med konsekvensvurdering af helt anden kvalitet og kaliber, som vel at mærke kan påvise, at naturen ikke tager skade. Det ligner en umulig, kostbar og tidskrævende opgave. Kommunen har derfor indledningsvist udskudt sin stillingtagen til projektet (hvis du får denne bekræftelse).

Natura 2000-området til begge sider af Kostervig er usædvanligt rigt på internationalt beskyttelseskrævende arter. Dansk Ornitologisk Forening's og Østmøn Naturforening's indsigelser (se www.stopkostervig.dk) indikerer nogle af projektets negative konsekvenser for beskyttede fugle- og flagermusarter, inkl. at Møns elskede og højt PR-profilerede vandrefalke er i farezonen. Allerede fældningen af 1200 m gammelt læhegn, for at give plads til møllerækken, er uladesiggørelig - da disse læhegn er meget vigtige, måske kritiske, for områdets unikke bestand af bredøret flagermus og andre flagermusarter. (I Skåne opgives nu et lignende vindmølleprojekt netop for at undgå fældning af gamle træer, som er livsvigtige for bredøret flagermus.)

Oddsene er altså imod vindmøller på Koster - hvis der skal spilles fair play.

Også EU-retsekspert Peter Pagh (professor ved Københavns Universitet) vurderer, at gennemførelse af planerne ville være klart i strid med habitatdirektivet, og at modstanderne qua habitatdirektivet har "en stærk sag". Hvis kommunen, ad snørklede veje, alligevel gennemfører vindmølleprojektet, så skal det ikke overraske nogen, hvis naboerne til projektet som sidste udvej føler sig presset til at rejse en retssag, dyr og tidskrævende for alle parter.

Ifølge Peter Pagh kan det meget vel være en fejl, at landområdet ved Kostervig ikke er med i naturbeskyttelsesområdet. På Paghs opfordring retter Østmøn Naturforening, med opbakning fra lokalafdelingerne fra DN Danmarks Naturfredningsforening og DOF Dansk Ornitologisk Forbund (Forening!), henvendelse til EU-kommissionen om indlemmelse af Kostervig i Natura 2000-området. Henvendelsen kan læses på www.oestmoennaturforening.dk

Østmøn Naturforening
Margareta Dahlström