StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Kostermøllerne truer flagermus                                                                                               13.06.12

Flagermus er et overset og undervurderet nyttedyr.

De er landbrugets flyvende hære af små hjælpere, som holder insektbestandene nede. Uden flagermus stiger pesticidforbruget dramatisk. I USA estimeres at tabet af flagermus grundet sygdom og vindmøller årligt koster samfundet milliarder af dollars. – En dværgflagermus spiser 2.000-3.000 insekter på en nat!

Insekter tiltrækkes af kæmpemøllernes roterende vinger. Flagermus som normalt jager på lave højder, kan jage så højt som i 1,2 km højde, hvis fangsten er god. Til forskel fra svaler, som bliver tiltrukket af samme grund, bliver flagermus i de fleste tilfælde ikke dræbt af sammenstød med vindmøllevingerne, men af indre blødninger. Lungerne kollapser i de store og pludselige lufttryksfald ved vindmøllevingspidserne.

Flagermus er utroligt fascinerende, sociale og intelligente - og gådefulde. Vi ved at de bliver gamle, op til 30 år, og får højst 1-2 unger per år. De er derfor meget sårbare over for nedgang i bestandene.

En frisk svensk sammenfattende rapport fastslår, at den grundlæggende nødvendige foranstaltning for at beskytte flagermus er at ikke opføre store vindmøller på lokaliteter med mange flagermus, inkl. deres migrationsruter.

Der vrimler af flagermus i Kostervig. 6-8 af Danmarks 15 flagermusarter blev konstateret ved optælling i oktober 2011. Heriblandt den uhyre sjældne bredøret flagermus, som i Danmark kun er observeret 2 steder, begge på Møn. Samtlige flagermusarter står på Habitatdirektivets bilag IV, strengeste beskyttelse. Deres livsvilkår må ikke forringes. I tvivlstilfælde gælder forsigtighedsprincippet. Uforudsete negative konsekvenser kan medføre at et projekt, selv om det er lovligt, må stoppes, hvilket selvsagt kan blive meget dyrt for investorer og kommune.

Selve planlægningen af Kostervigmøllerne er problematisk, da truslen mod bilag IV arter skal imødekommes allerede i udvælgelsen af lokaliteterne.

Kære politikere: Stem imod Kostervigmøllerne. Spar os alle for en retssag.


Margareta Dahlström
Farvehandler
Formand, Østmøn Naturforening
Liselundvej 4 B, Nyborre