StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Kostermøllerne – sikkerhedsafstande?                                                                                               13.06.12

Gældende regler for sikkerhedsafstand til kæmpevindmøller kritiseres for at være mere politisk end videnskabeligt bestemte.

Artikel om vindmøllestøj i British Medical Journal, marts 2012, konkluderer at en stor mængde forskning peger på, at vindmøller skader helbredet langt udenfor de sikkerhedsafstande, som lovgivningen i diverse lande har fastsat.

Dr. Nina Pierpoint, som har forsket intensivt i ”Wind Turbine Syndrom”, har udtalt: Alle huse inden for en radius af 2 km burde eksproprieres til fuld værdi, så beboerne kan starte et nyt liv op et andet sted.

På borgermødet i Håbet 29.5. blev der refereret fra en videnskabelig rapport, hvori der konkluderes, at den reelle sikkerhedsafstand til store vindmøller er 3,5 km.

Kortudsnittet viser VVM-rapportens sikkerhedsafstand på få hundrede meter kontra (den reelle?) sikkerhedsafstand på 3,5 km.


Margareta Dahlström
Liselundvej 4 B
4791 Borre