StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Anstændighedstab                                                                                               13.06.12

Kan man virkelig risikere at blive stavnsbundet i et usælgeligt hus, som også gør en syg, fordi man uheldigvis er nabo til en kæmpevindmølle? Vi tænker, og hører jo, at man naturligvis får erstatning, hvis den fastlagte støjgrænse overskrides. Men nej: Særregler fra 1.1.2012 for vindmølleindustrien indebærer at selv om faktiske målinger inde i huset viser, at støjgrænsen overskrides, så hjælper det ikke – hvis beregningerne viser, at støjgrænsen er overholdt!!! Hver tredje nabo falder i den uheldige kategori med fatal uoverensstemmelse mellem beregninger og virkelighed.

Er det sådan Vordingborg Kommune vil behandle sine borgere? Så bliver Kostermøllerne gigamonumenter over anstændighedstab – og, må man vist tilføje, dumhed.

Kostermøllerne er ikke forenelige med hvad Møn er kendt og elsket for – landskabet, naturen, uforstyrretheden – øens største aktiv. Den rolle bliver endnu vigtigere i fremtiden og bør udvides, ikke udhules.

Vindmøllers økologiske og økonomiske bæredygtighed er desværre ikke så solklar som vi kunne ønske os. Tyske erfaringer viser, at den samlede CO2-udledning desværre ikke mindskes med vindmøllerne, da EU's kvotesystem sørger for at den ”opsparede” CO2 blot udledes et andet sted. En anden overset problematik er vindmøllernes lave – i nogle tilfælde sågar negative - produktivitet totalt set. Man ”glemmer” at modregne energiforbrug ved råvareudvinding, materialeproduktion, opførelse, service, bortskaffelse etc. Økonomisk set er kæmpemøllerne derfor ikke tilnærmelsesvis bæredygtige, men finansieres via statsstøtte, bl.a. elafgifter som gør Danmarks hurtigt stigende elpriser til Europas højeste (kr 2,20/kWh mod gennemsnittet knap 1,40) , og dermed svækker Danmarks konkurrenceevne igår, idag og i lang tid fremover, pga garantiordninger mv. Det grønne eventyr risikerer at koste Danmark og verden dyrt. Finansmænd advarer om en ny ”grøn energi”- boble efter it- og boligboblerne. Oplysninger fra bl.a. Børsen nov-dec 2011.

Vejen frem er vedvarende energi – men hvordan? Og energioptimering. Ikke ønsketænkning.


Margareta Dahlström
Farvehandler
Formand, Østmøn Naturforening
4780 Stege