StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Drop den dårlige vindmølleplan                                                                                   22.06.12

Det er ganske rigtigt, som Johnni Buch skriver i Sjællandske, at der i snart 8 uger har verseret en til tider følelsesladet debat omkring kæmpevindmølleprojektet ved Kostervig.

Vi er jo rigtig mange borgere, som føler stærkt for, at vores pragtfulde område ikke skal smadres af et sådant storindustrielt anlæg, ligesom vi ønsker at beskytte naboer, dyr og fugle imod overgreb som følge af disse kæmpevindmøller.

De eneste der ikke har vist følelser i debatten er vist projektmagerne, som tilsyneladende udelukkende fokuserer på den fantastiske økonomiske forretning det vil være for dem, hvis kommunalpolitikerne tillader dem at rejse de 5 kæmpevindmøller imod borgernes ønsker.

Men debatten har så sandelig også været præget af fakta. De mange modstandsfolk er således kommet frem med en lang række fakta om bl.a. de utilstrækkelige støjregler, de ringe muligheder for at naboerne kan få erstatning for deres tabte ejendomsværdier, den til vished grænsende sandsynlighed for negative helbredsmæssige konsekvenser for naboer, dyr og fugle, samt den komplette mangel på CO2-reduktion i forbindelse med mølleprojektet. Projektmagernes ”fakta” - også dem i vvm-rapporten - er derimod blevet afsløret som halve sandheder og tilsnigelser, der generelt ikke virker troværdige. Derfor, kære kommunalpolitikere, lyt til den massive folkelige modstand mod kæmpevindmøllerne, og læs de mange indsigtsfulde og faktuelle indvendinger imod projektet. En dårlig plan skal naturligvis ikke gennemføres, og planen om at opsætte kæmpevindmøller ved Kostervig – Porten til Møn – er i sandhed en dårlig plan. Derfor, drop planen, før det er for sent!


Joachim Brix-Hansen, civiløkonom
Strandvej 24
4771 Kalvehave