StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Vibrationer fra store vindmøller                                                                                               21.11.12

I den seneste tid har man via aviser kunnet læse om og på TV se og høre om meget ubehagelige gener for beboere, hvis ejendomme ligger i nærheden af store vindmøller.

En erhvervsdrivende i Nordvestsjælland hævder således, at hans ejendom er usælgelig og ikke længere egnet som menneskebolig, og hans ansatte gæstearbejdere vil da heller ikke bo på ejendommen. Problemerne er opstået efter opstillingen af store vindmøller 500-600 meter fra ejendommen – vibrationer fra de roterende møllevinger eller fra selve møllernes fundamenter forplanter sig og afføder en vedvarende durren som er meget ubehagelig for beboerne – især i nattetimerne.

Noget tyder desværre på, at hverken møllefabrikanterne eller lovgiverne har været opmærksomme på, at andre tekniske faktorer spiller ind end blot almindelig målbar støj. Det har gennem mange år været kendt, at der ikke sjældent opstår helt uventede og uforudsete problemer med vibrationer fra industrianlæg, som forplanter sig gennem luft, vand eller undergrunden. Meget tyder således på, at der er et hidtil overset vibrationsproblem med store møller.

Man bør lytte til hvad naboerne til eksisterende store vindmøller oplever ved naboskabet. Det vil være en tragedie, hvis det med tiden viser sig, at ejendomme i nærheden af store vindmøller ikke længere er egnede som menneskeboliger.

Helge Brix-Hansen
Ingeniør, IDA
Klintevej 275
4791 Borre