StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Læserbrev fra Flemming Sonnerup om lavfrekvent støj                                                         3. Februar 2012

I Sjællandske fredag den 27. januar kan man se et læserbrev fra Johnny Buch, hvori han varmhjertet går ind for vindmøller ved Koster Vig, samtidig med at han henviser til Sundhedsstyrelsens rapport, hvori man skriver, at lavfrekvent støj fra for eksempel store vindmøller ikke generer mere end almindelig støj. Johnny Buch har vist kun læst overskriften og ikke selve rapporten og ikke fulgt med i, hvad der senere skete.

Johnny Buch glemmer nemlig ganske at fortælle, at rapporten har været udsat for en kraftig kritik. Det ingeniørfirma, der har udarbejdet rapporten, har ganske tætte forbindelser til vindmølleindustrien. Firmaet hedder Delta, og Delta har beskrevet, at Aalborg Universitet har været med til at lave rapporten. Dette er en sandhed med modifikationer, for Aalborg Universitets internationalt anerkendte akustikere med professor Henrik Møller i spidsen trak sig nemlig ud af projektet i efteråret 2008!

Årsagen hertil var, at forskerne ved Aalborg Universitet ikke ville lægge navn til en undersøgelse, der ikke blev gennemført på et korrekt grundlag!

Ålborg Universitet oplyser selv i en rapport fra maj 2011: ” Undersøgelsen skulle gøre brug af et særligt laboratorium for lavfrekvent lyd på Aalborg Universitet og i øvrigt udnytte universitetets engagement gennem årtier indenfor forskning i lavfrekvent lyd og infralyd. Desværre måtte Aalborg Universitet forlade projektet, inden lytteforsøgene blev gennemført, fordi Delta ikke var i stand til, eller villige til, at afklare en række spørgsmål af betydning for udvælgelse og dokumentation af lydoptagelser til lytteforsøgene. Det var heller ikke muligt for Aalborg Universitet at få adgang til alle optagelserne, noget som forfatterne af denne rapport mener, er essentielt for en begrundet udvælgelse af optagelser til sådanne forsøg. Lytteforsøgene er således ikke blevet gennemført.”

Læs om de nyeste undersøgelser fra Ålborg Universitet på http://www.vmmo.dk/Lavfrekvent.pdf. Det er uhyggelig læsning, hvis man risikerer at blive nabo til en kæmpevindmølle. Johnny Buch glemmer også, at Delta selv tager et vist forbehold overfor lavfrekvent støj, idet de skriver ” I tilfælde, hvor man er tæt på støjgrænserne, bør man dokumentere eller verificere, at den lavfrekvente støj ikke overskrider grænserne, man har på industrisiden.”

Vindmøller adskiller sig jo fra trafik og støjende virksomheder ved at støje 24 timer i døgnet, med mindre det er totalt vindstille.

Hvis man ikke har fået nok ved at læse Ålborg Universitets rapport fra maj 2011, kan jeg anbefale at søge på ”lavfrekvent støj” i Google. Der er læsestof nok, og hvis man vil have mere, så søg på ”low frequency noise”. Der er 1½ million hits (!), for denne støj er et stort problem over hele verden.

Måske politikerne skulle lytte lidt mere til forskerne i Ålborg end til et ingeniørfirma. Som en læge udtaler sig på Google: ”Det er da sært, at man lader et ingeniørfirma undersøge virkningen af lavfrekvent støj på mennesker. Man lader da heller ikke læger bygge broer!”

Samme dag som Sjællandske bragte Johnny Buchs læserbrev kan man pudsigt nok i Berlingske læse en kraftig advarsel fra OECD til Danmark om ikke at satse for voldsomt på vindmøller, som muligvis er en helt forkert investering. Man skal sprede investeringerne til også andre områder. Bl. a. anbefales Danmark i stedet at satse på nedbringelse af CO2 i andre lande, da dette vil være langt billigere.

Desværre bliver man være lidt mistrøstig, når man på Vordingborg Kommunes hjemmeside kan læse følgende om lavfrekvent støj fra vindmøller: ” Hidtil har der ikke foreligget omfattende dokumentation om dette emne med den konsekvens, at risikoen for gener som følge af lavfrekvent støj hverken er be- eller afkræftet. Derfor blev der i 2006 søsat et forskningsprojekt i som et samarbejde mellem DELTA, RISØ DTU, DONG Energy og Aalborg Universitet (senere erstattet af Salford Universitetet) med henblik på at tilvejebringe dokumentation om lavfrekvent støj fra store vindmøller.”

Ålborg Universitet blev erstattet af Salford Universitetet. Ikke et ord om, at forskerne i Ålborg ikke ville lægge navn til en dårlig undersøgelse.

Fleming Sonnerup,
Spejlsbygårdvej 4,
4780 Stege.