StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Møllerne gør din ejendom usælgelig                                                                                             20.04.12

Bor du, så du vil kunne se kæmpevindmøllerne ved Kostervig fra din ejendom? Forestiller du dig, at møllerne udløser en stor pose penge som erstatning for din ejendoms værditab? Forkert! Møllerne får mange konsekvenser for os alle. Lad os dykke ned i blot én af dem, værditabsordningen.
Ordningen er til, for at naboer til vindmøller har en chance for at afværge det tab, deres ejendom lider, når der rejses et 150 meter højt industrianlæg, hvor der før var markudsigt og lærkesang. Men ifølge Dansk Vindmølleforening fungerer ordningen ikke efter hensigten, fordi:
Erstatningerne er peanuts. Oftest er erstatningerne peanuts i forhold til ejendommens reelle værditab. Hvad hjælper 100.000, når din ejendom er usælgelig møllernes levetid ud?
Du skal selv ansøge. De fleste tror, at man blot skal læne sig tilbage i sofaen og vente på, at en instans banker på og overrækker en millioncheck. Sådan er det ikke. Det er op til vindmøllenaboerne selv at sætte sig ind i sagerne, finde ud af hvem, hvor og hvordan og skrive erstatningsansøgning.
Når først møllerne er rejst, er det for sent at søge om erstatning.
Find det lange målebånd frem, for kun naboerne i den kritiske zone (seks x møllernes totalhøjde), dvs. 858 meter fra nærmeste mølle kan søge erstatning - gratis.
Det koster 4000 kr. at søge erstatning, hvis du bor uden for den kritiske zone. Nægtes du erstatning, er pengene tabt.
Kun få får erstatning. Du skal selv begrunde, hvorfor du kræver erstatning. En betingelse er, at din dagligstue eller terrasse vender mod møllerne. Det er den såkaldte taksationsmyndighed, der besigtiger din ejendom og afgør, om møllerne udløser erstatning.
For resten, så deltager også projektmagerne (som får cirka 82 millioner fra staten, når møllerne rejses), i besigtigelsen. Held og lykke!

Erik Viktor Nielsen
Grønsundvej 116, Neble