StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Skadevolderen betaler!                                                                                              30.05.12

Så kort kunne det siges af den administrative chef, på kommunens dårligt annoncerede møde i Håbet i Røddinge d. 29. maj. Og hvem er mon skadevolderen? Jo, det er ifølge de vedlagte papirer godsejerne Nymann og Natorp, som her svinger en noget større krabask end førhen, over det mønske landskab. Særdeles godt hjulpet på vej, af SF`s formand i Miljø- og Klimaudvalget, Erling B. Nielsen, der uafladeligt messede sit mantra: "SF går ind for vindenergi", åbenbart helt uanset konsekvenserne, lød det til, og totalt døv for den fyldte sals mange, grundige indvendninger. De blev blot besvaret med narresutten: "Send et høringssvar til kommunen, senest d. 28. juni". Høringsvar på ialt 300 sider, fik ihvertfald ikke kommunen på bedre tanker, i skoledebatten!

Men ganske kort, så er det nu og senest d. 26. juni, at der skal ske anmeldelse af krav om erstatning for værditab til: energinet.dk / tlf.70201353. Her vil man også kunne svare på, om ens ejendom hører til dem, hvor der skal betales 4000 kr., samtidig med indsendelse af kravet, på et skema man får tilsendt, men først ved ens henvendelse. Imødekommes kravet, eller falder projektet, returneres de 4000 kr. Erstatningens størrelse, har førhen andre steder, typisk ligget fra 25.000 kr til 400.000 kr., dog skattefrie, men selvfølgelig beløb der er latterlige, i forhold til de gener man udsættes for.

Har man spørgsmål vedrørende dette kan de, ifølge de udleverede papirer, udover til energinet.dk, rettes til: andersnym@hotmail.com og nils.natorp@marienborg.dk samt til arkitektektfirmaet Mogens B. Leth, Thisted, mogens.leth@gmail.com Sidstnævnte har stået for den lovpligtige VVM-redegørelse der blev fremlagt på mødet, nærmest som en anbefaling af projektet, hvilket fik publikum til at spørge, hvem der havde betalt for denne redegørelse? Jamen det gjorde da skadevolderen!

Men send nu det høringssvar/protest alligevel, for om ikke andet kan man så om få år læse, selvfølgelig under en anden kommunalbestyrelse, at der dengang var mange folk på Møn der havde fornuft og indsigt til at undsige dette, for Møn dybt skadelige projekt, overfor de politikere i den såkaldte "flertalsgruppe", hvis vilje lå i borgmesterens og de administrative chefers lommer.Bent Jørgensen, Enhedslisten Sydsjælland-Møn
Hårbøllevej 60, Askeby