StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Snydt igen!                                                                                               27.04.12

I 1769 forsøgte bønderne i Damsholte at købe godset Nygaard, senere kendt som Marienborg. Men ved "dygtig" afvikling af auktionen over godset, lykkedes det at få bønderne til at afstå fra deres bud, og dagen efter købte et par storkøbmænd godset for et væsentlig lavere bud, og fremtiden som hovbønder, istedet for som selvejere, blev resultatet for bønderne.

Så når nu Marienborgs godsejer sammen med en anden godsejer, vil score gevinsten ved at opføre 5 kæmpe vindmøller på Vestmøn ved Koster, så er det jo blot, igen,igen, en fortælling om hvordan pengemagt bestemmer over de uformuende. Og vel at mærke igen, på en måde der forringer almindelige menneskers levevilkår, denne gang med støjgener, som man er stavnsbundne til.

Denne gang påberåber man sig miljøinteresser og ifører sig et idealistisk klædebon, for et få folk til at sluge den bitre pille. Den slag finføleri benyttede man sig selvfølgelig ikke af i 1769, bønderne måtte bøje hovedet og gå tilbage til hoveriet, den tids slaveri, nu blot for en anden ejer. Men vil vi også bøje hovedet idag og lade os berolige af sød snak, indtil vindmølleplanen er i hus? Forhåbentlig ikke! Støt: stopkostervig.dk

Til maj, iværksætter Vordingborg Kommune endnu en såkaldt demokratisk høring, denne gang om vindmøllerne. Men skriv alligevel dit høringssvar, kampen er ikke tabt! Idag til morgen, d.18 april, fortæller Regionalradioen, at Holbæk Kommune har stoppet 10 kæmpevindmøller på Lammefjorden, på grund af naboernes protester over støjen, der ikke længere kunne ignoreres.


Bent Jørgensen, Enhedslisten Sydsjælland-Møn
Hårbøllevej 60, Askeby