StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Protest nu!                                                                                             18.05.12

Der er vel dem, der mener, at de fem planlagte kæmpevindmøller på Kostervig, kun vedrører beboerne der, og som det selvfølgelig er ærgeligt for. Kommunalbestyrelsens medløb hidtil, i disse mølleplaner, gør det allerede nu umuligt, at skaffe sig af med et hus i dette område, men også langt ud i fremtiden hvis planerne realiseres.

Men heldigvis sidder vi andre vel trygt og godt i vores små enklaver rundt på øen, langt fra Kostervig. Men får dette projekt medvind, bogstavelig talt, så kan kæmpemøller sagtens dukke op andre steder på øen. Der står stærke kapitalinteresser parat, og et vellykket projekt, uden for meget vrøvl, kan sagtens skabe grobund hos flere jorddrotter. Derfor bør man som modstander, uanset hvor man bor på Møn, indsende en protest også kaldet "høringssvar" til kommunen senest d. 28. juni. Dagen efter, d. 29. juni, holder kommunen så et informationsmøde i "Håbet" i Røddinge. Det kan ikke nytte, at politikerne benytter sig af få indkomne høringssvar, til at gennemføre planen - på trods af al sund fornuft.

Adskillige kommuner har allerede sagt nej til kæmpemøllerne, på trods af Statens massive pres på dem, bl.a med de nye kreative støjregler fra Miljøstyrelsens side, regler som senest er blevet underkendt af forskerne på Ålborg Universitet. For selv med de nye støjregler, vil fire femtedele af de berørte huse, opleve overskridelser af lavfrekvent støj, og dermed blive ubeboelige, ifølge universitetes undersøgelser.

Selvfølgelig bør man protestere overfor et projekt, der beriger så få, på bekostning af befolkningens leveforhold og helbred, og som ydermere forvandler indkørslen til Møn til et grimt, støjende industrihelvede af mammutter. Det har vi aldrig ønsket, så lad os nu bestemme selv! For hele Møns Skyld! Protest!


Bent Jørgensen, Enhedslisten
Sydsjælland-Møn, Hårbøllevej 60, Askeby