StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Hvor længe skal det fortsætte?                                                                                               24.11.12

Historien om 5 kæmpevindmøller ved Kostervig

Sagen om opsætning af kæmpemøllerne ved Kostervig har nu varet mere end 2 år. Lokalplanen og VVM for opsætning af møllerne har været i offentlig høring i perioden 3. maj til 28. juni i år. De første meldinger fra den kommunale forvaltning var, at man forventede at behandle sagen på et møde i august. De over 1.200 indsigelser, som kommunen modtog både fra borgere, foreninger og fra Naturstyrelsen, kom nok lidt bag på embedsmændene og politikerne, og behandlingen af indsigelserne har trukket ud.

Tidligere i denne måned lød det fra kommunen, at sagen vil blive behandlet først i det nye år. Nu ser vi, at sagen om Kostervig-møllerne er på Klima- og Miljøudvalgets dagsorden for deres møde tirsdag den 27. november. Sagen skal dog ikke drøftes med tanke på en godkendelse af kæmpevindmøllerne. Den første VVM har vist sig at være så fuld af fejl og mangler, herunder en manglende konsekvensvurdering for møllernes påvirkning af det tilstødende Natura2000 område, at man er nødt til at tilrette VVM-redegørelsen og sende den i en fornyet 8 ugers offentlig høring, når konsekvensvurderingen er foretaget.

Det er betryggende, at kommunen tager indsigelserne alvorligt, men tiden synes at være kommet til, at kommunalpolitikerne spørger sig selv, om ikke det er spild af kommunens ressourcer og (skatteydernes) penge at fortsætte sagen og sende VVM’en ud i endnu en høring?

Modstanden mod opsætningen af møllerne er massiv, og indsigelserne er mange og velbegrundede, ikke bare fra kommunens borgere, men også fra relevante foreninger og Naturstyrelsen.

Kære politikere: Sig stop til opsætningen af kæmpevindmøllerne NU!!!

Venlig hilsen

Alliancen mod Kæmpevindmøller ved Kostervig
Rigmor Nielsen
Erik V. Nielsen
Otto Juhlin
Tone Brix-Hansen