StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Panikken breder sig blandt vindmølleprojektmagerne                                                                    19.04.12

Et stærkt splittet Miljø- og Klimaudvalg har for nylig valgt at sende Kostervig-kæmpevindmølleprojektet i høring med stemmerne 3-2. Kun politikere fra Præstø og Vordingborg stemte Ja til at sende Møn-projektet i høring.  Efterfølgende har Kostervig-projektmagerne Natorp/Nymann pludselig fået travlt. Vi har således erfaret, at projektmagerne nu tilbyder at sælge et antal projektandele a kr. 300.000 til specielt udvalgte, formuende borgere i lokalområdet!  Projektmagerne forsøger naturligvis dermed at få det til at se ud som om, at projektet er bredt lokalt forankret, så kommunalpolitikerne vil have lettere ved at sige Ja til deres projektansøgning. Dette er en velkendt taktik: I vindmøllebranchen hedder det at uddele ”hold kæft bolcher”.

Kære folkevalgte politikere, nu må der snart sættes en stopper for denne farce! Kæmpevindmølleprojektet og ejerstrukturen er jo uanset ”hold kæft bolcher”, eventuelle velgørende donationer, og lignende markedsføringstiltag, stadigvæk dybt kritisabel.  Kostervig-kæmpevindmøllerne vil stadigvæk være enormt ødelæggende for naboerne, bosætningen, vores værdifulde landskaber, og turismen, som vi er så afhængige af her på Møn. Derfor, sig Nej til kæmpevindmøller ved Kostervig!

Vi forundres i øvrigt over, at det tilsyneladende er S og SF som frem for nogen andre partier ønsker Kostervig-projektet gennemført? Kostervig-projektet vil jo - mere end noget andet projekt vi kender til - forstærke den sociale ulighed blandt kommunens borgere.

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
Rigmor Nielsen, Erik Viktor Nielsen, Otto Juhlin og Tone Brix-Hansen