StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  


Havvindmøller skal ud på havet, hvor de hører hjemme, siger DOF Storstrøm

af Henrik Dahl 8. oktober 2013

DOF-Storstrøms bestyrelse har på et best.møde den 3.10 besluttet fremover at arbejde imod opstilling af havvindmøller på land i hele Storstrøm. Kæmpemøller er en belastning for fugle og natur og ikke mindst for de mennesker, som skal bo tæt op ad møllerne. Vi mener at teknologien omkring solceller nu er så langt fremme, at man kan vælge solenergi som alternativ. Der skal jo også produceres strøm når det ikke blæser og solcelleanlæg generer hverken natur, fugle eller mennesker. Endnu er ingen fugl kommet til skade i et solcelleanlæg.

Der er problemer med fuglekollisioner og vindmøller særligt over land. Nye undersøgelser viser, at problemet er der i varierende grad og at placeringen af møllerne har stor betydning for antallet af ollissioner. Kystnære placeringer skal undgås.

DOF storstrøm har gjort indsigelse mod planer om opsætning af 5 Kæmpemøller ved Koster på det nordlige Møn. Vi har fået medhold to gange i vores kritik af vvm-redegørelserne, hvor vi påpegede mangler og manglende evidens satte mølleplanerne i et "farvet" lys. Projektmagerne forsøger nu for tredie gang - bistået af Vordingborg kommune - at få projektet godkendt. Her i efteråret 2013 foretages fugletællinger på Koster af projektmagernes konsulentfirma. Vi må i DOF Storstrøm ikke få data fra disse undersøgelser. Vi finder det i DOF Storstrøm grotesk, at der skal være hemmelighedskræmmeri omkring fugletællingerne på Koster, og i særlig grad, når man ansætter nogle af "vore egne folk" til at udføre opgaven.

Derfor er vi gået igang med optællinger på Koster, som sker parallelt med ornitologen Preben Berg, der er ansat som fugletæller for årojektmaernes konsulentfirmaet Marine Observers.V

Vi har meget svært ved at se, at der vil kunne komme så meget nyt for dagen i deres tredje forsøg, og vi vil igen - igen sikre, at alle data omkring fugle og møller kommer med i den næste vvm redegørelse - og er de ikke det, eller er konklusionerne fordrejede, manipulerede eller mangelfulde, ja så vil vi naturligvis igen gøre indsigelse mod et projekt, der er så indlysende fejlplaceret.

Udviklingen går imod opstilling af havmølller på land, og det må være på tide at genoverveje tilskud til den grønne omstilling og få delt sol og vind lige.

DOF Storstrøms beslutning om at arbejde imod alle planer om opstilling af kæmpemøller på land, skal ses i sammenhæng med vores bekymring for fugle, natur og mennesker og i særlig grad vores ønske om særlig beskyttelse af Rød Glente, Havørn og Vandrefalk, pg andre rovfugle, traner og storke, som har vist sig at være sårbare.

De væsentligste argumenter imod opsætning af møller på land er, at der over land dannes termik og at rovfugle søger føde under møllerne.

Dette sker ikke til havs.

med venlig hilsen
Henrik Dahl
Best.medlem DOF Storstrøm

20416130