StopKostervig.dk

Del

Alliancen mod kæmpevindmøller ved Kostervig
 

       Forside     

Hvorfor vi siger Nej

Hvem er med  

Fornuften sejrede
9. april 2015
Det er med stor glæde at vi i Alliancen mod Kæmpevindmøller ved Kostervig hører, at et enstemmigt Teknik- og Miljøudvalg onsdag aften stemte for at lade Kostervig udgå af kommuneplanen som mulig placering for store vindmøller. Det er en sejr for naturen, i den forstand at opstillers konsulenter efter mere end tre år stadig ikke har kunnet skrive sig udenom naturlovgivningen med en sådan grad af troværdighed, at Naturstyrelsen har kunnet ophæve deres veto mod opstillingen af vindmøllerne. Det er også en sejr for naboerne. Der er rigtig mange naboer – flere end for de fleste vindmølleprojekter i Danmark - som bor på eller tæt på den tilladte støjgrænse, og som undersøgelser har vist, at ville blive generede af vindmøllernes støj og også skyggekast, og som ville se deres ejendomsværdier falde markant. Det er også en sejr for bosættelsen i området og for Møn som turistø. Sidst, men ikke mindst, er det en sejr for fornuften. For selv om man måtte mene, at vindmøller er nødvendige, så må disse stadig placeres med respekt for deres omgivelser; mennesker, dyr, landskab og natur. I så henseende var Kostervig på alle måder en ”eklatant fejlplacering”, for at bruge Professor Bjørn Nørgaards velvalgte ord.

Den gang man gik i gang med at planlægge for vindmøller ved Kostervig for ca. syv år siden, var der ikke opmærksomhed omkring vindmøllernes negative påvirkning på deres omgivelser. Man havde ingen erfaring med så store møller. Det har man i dag. Hvis kommunen arbejder videre for at finde nye placeringer for store vindmøller, er det vores håb, og også forventning, at man denne gang helt fra start udviser den nødvendige respekt for de omgivelser, vindmøllerne i givet fald skal stå i.

Anbefalingen fra Teknik- og Miljøudvalget skal formelt godkendes i kommunalbestyrelsen i slutningen af april måned.  Vi ser frem til, at fornuften sejrer, også her, og at kommunalbestyrelsen godkender udvalgets enstemmige beslutning om at sætte en endegyldig stopper for Kostervig som mulig placering for store vindmøller.


Læs også artikel i Sjællandske 10.04.15: Skrotning af møller enstemmigt vedtaget


Forkert og korrekt 6 kr. frimærke

Om os
Vi er en bredt sammensat gruppe af personer, foreninger mv., der har dannet en alliance mod kæmpevindmøller på landjorden ved Kostervig på Møn.

Det der forener os er: VI ER IMOD OPSÆTNINGEN AF KÆMPEVINDMØLLER PÅ LANDJORDEN VED KOSTERVIG

Under Hvorfor vi siger Nej kan du se en masse gode argumenter imod opførelsen af en industriel kæmpevindmøllepark ved Kostervig. Du behøver ikke være enig i alle punkterne for at komme med i alliancen. Så længe du overordnet set er imod, at der opsættes en række kæmpevindmøller på 125-150 meters højde ved Kostervig, så er du hjertelig velkommen iblandt os.

Under Hvem er med kan du se, hvem der allerede har meldt sig som ”modstandsfolk”.

Hvordan kommer jeg med i alliancen?: Send en mail med dit navn og din adresse til
post@stopkostervig.dk.  Så vil du automatisk være med i alliancen og blive skrevet på listen under Hvem er med. Det koster ikke noget som helst. Der er ene og alene tale om, at du giver DIN mening til kende.

Sammen er vi stærke, og sammen kan vi gøre det klart for kommunalpolitikerne, at de IKKE bør give tilladelse til, at der rejses kæmpevindmøller på landjorden ved Koster vig.

Med venlig hilsen

Rigmor Nielsen, landskabsarkitekt, formand for Foreningen Bygnings- og Landskabskultur Møn
 
Otto Juhlin, nabo til Kostervig-området, repræsentant for naboforeningen som er oprettet under Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller
 
Erik Viktor Nielsen, pilot, nabo til Kostervig-området, vindmølleinvestor, initiativtager til projektet i Kostervig, men er senere hen blevet modstander af projektet
 
Tone Brix-Hansen, civiløkonom, bosiddende i Stege
 


Tilbage til toppen